Tiina Outila eduskuntaan!

Yksityistäminen ei saa tuhota hyvinvointivaltiota

Lopetetaan heikoimmassa asemassa olevien palveluiden kilpailutus ja laitetaan yksityistämisen sijaan palveluketjut kuntoon. Lue lisää

Lisää henkilökuntaa ikäihmisten hoivaan, päiväkoteihin ja kouluihin

Taataan hyvä palvelutaso sekä työntekijöiden saatavuus ja jaksaminen. Lue lisää

Poistetaan lapsiköyhyys ja pidennetään vanhempainvapaa 18 kuukauteen

Edistetään lapsiperheiden arjen sujuvuutta ja hyvinvointia. Lue lisää

Harmaa talous, talousrikollisuus ja verovälttely kuriin

Oikeudenmukaisuutta verotukseen, suuryritysten veroja kiertävään verosuunnitteluun on puututtava. Lue lisää

Hoidetaan metsät hyvin ja sidotaan hiiltä puurakentamisella

Panostetaan puunjalostukseen. Puuta rakennusmateriaalina käytettäessä hiilivarasto säilyy. Lue lisää

Mistä rahat lupauksiin? Lue lisää täältä.


pieni

”Tiina on ahkera ja tunnollinen asioiden hoitaja. Oikeudenmukainen ja rohkea, täyttä rautaa. Siksi Tiina on minun ehdokkaani!”

– Marketta Tuisku, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rovaniemi

suosittelija2

”Tuntien Tiinan pitkän aikaa, valtuustokausilla ja henkilökohtaisella tasolla: hän on oikeudenmukainen, asioista selvää ottava ja aktiivinen, uusia, yhteiskunnallisia toimintatapoja esille tuova ja äitinä tuntee lastenhoidon ja työn yhteensovittamisen vaikeudet, sekä sosiaalityöntekijänä näkee yhteiskunnassa vallitsevan eriarvoisuuden. ”

– Eini Marja Tennilä, perusturvalautakunnan jäsen, Rovaniemi

heikkila

”Nyt kun yhteiskunnan arvot näyttävät huolestuttavasti koventuneen, tarvitaan päätöksentekijöiden joukkoon ihmisiä jotka tuntevat myös kansamme hiljaiset rivit, ihmisiä joiden arvot ovat rahaa arvokkaammat. Tiina Outila on määrätietoinen realisti, jonka sinnikkyys ajaa oikeudenmukaista päätöksentekoa on ihailtavaa. Jos tahdot antaa äänesi ihmiselle, luonnolle ja oikeudenmukaiselle reilulle politiikalle, äänestä Tiina Outila eduskuntaan!”

– Anna Heikkilä, puuseppä, Rovaniemi

armi

”Tiina on yhteiskunta- ja sosiaalialan korkeasti koulutettu, ruohonjuuritasolla työskentelevä ja aitoa arjen ymmärrystä omaava  äiti, joka on jo tehnyt kovasti poliittista työtä  mm. meidän nuortemme eteen. Tiinan soisi pääsevän vaikuttamaan näihin asioihin myös valtakunnan tasolla. Tiinassa on sopivaa säpäkkyyttä, jota tarvitaan haastamaan vallalla oleva markkina-arvoihin perustuva, eriarvoisuutta lisäävä sekä perusturvaa ja -palveluita näivettävä politiikka. Suosittelen Tiinaa sydämellisesti!”

– Armi Lehto, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Rovaniemi

”Tiina on luonnonläheinen ja ihmisrakas. Olen työskennellyt Tiinan kanssa ja nähnyt kuinka lämpimästi ja kunnioittavasti Tiina kohtaa ihmisiä. Tiina kykenee puolustamaan ja kulkemaan ihmisten rinnalla, jotka ovat haavoittuneita. Olemme myös opiskelleet yhtä aikaa, jolloin vaikutuin Tiinan karismasta sisältäen ilon, hersyvän naurun ja aktiivisuuden.”

– Katriina Sirkka, Yhteiskuntatieteiden maisteri, päihdepalveluiden sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close