Mistä rahat lupauksiin?

Vaalilupauksissa on syytä olla realisti. Vaadittaessa lisää henkilökuntaa ikäihmisten hoivaan, päiväkoteihin ja kouluihin tarkoittaa se käytännössä valtionosuuksien nostoa. Lapsiköyhyyden poistaminen edellyttää etuusjärjestelmän takastelua isossa mittakaavassa. Lupausten hintalaput on poimittu Vasemmistoliiton vuodelle 2019 laatimasta vaihtoehtobudjetista. Vanhempainvapaan pidentämisen hintalappu perustuu THL:n arvioon sekä Vasemmistoliiton teettämiin laskelmiin.

Suunnan muutos on mahdollinen, äänestämällä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

  • Vanhuspalveluiden laadun ja hoitajamitoituksen parantaminen 20 miljoonaa euroa

  • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään ja henkilöstömitoitusta sekä saatavuutta parannetaan 25 miljoonaa euroa

  • Peruskoulujen ryhmäkokoja pienennetään, laadullista yhdenvertaisuutta parannetaan ja lähikouluperiaatetta vahvistetaan 30 miljoonaa euroa

  • Lapsiköyhyyden poistaminen edellyttää sosiaaliturvan remonttia, jossa perusturvaa heikentäneet indeksileikkaukset ja -jäädytykset perutaan ja etuuksia, kuten työmarkkinatukea, perus- ja sairauspäivärahaa, kansan- ja takuueläkettä sekä vammaistukea korotetaan. Kustannusvaikutus 389 miljoonaa euroa.

  • Vanhempainvapaan pidentämisen 18 kuukauteen kustannukset eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan 177 miljoonaa euroa.

Yhteensä 641 miljoonaa.

Yhteisten palveluiden rahoittamisen keinoja pohdittaessa ollaan politiikan ytimessä. Suomen verojärjestelmän kyky tasata tulo- ja varallisuuseroja on heikentynyt pidemmän aikaa. Progressiivisilla veroilla kerättävien verotulojen osuus on selvästi vähentynyt. Suomen ja suomalaisten hyvinvointi edellyttää hyväosaisilta nykyistä suurempaa osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseen.

Ikääntyneiden hoidon ja hoivan voimavaroja on kasvatettava luomalla suunnitelma rahoitusvajeen umpeen kuromiseksi kahden seuraavan vaalikauden aikana. Nopeimmin lapsiköyhyyteen voidaan vaikuttaa säädöksellä, jolla lapsilisän saaminen ei enää leikkaisi toimeentulotukea. Kasvavaan hoivan ja hoidon laadun tarpeisiin on varauduttava verotuksessa ja veroastetta nostamalla. Kasvatuksesta, koulutuksesta, terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista tai perusturvasta ei ole vara leikata. Kuluvana vuonna olemme saaneet todeta, kuinka nykyisen hallituksen valtavat leikkaukset ovat heikentäneet palveluiden laatua ja vaikeuttaneet pienituloisten toimeentuloa.

Vasemmistoliitto on rehdisti tuonut esiin keinonsa rahoittaa lupauksensa. Keinot eivät miellytä kaikkia. Viimeisimmät oikeistomielisen hallituksen valtiolliset verotusratkaisut ovat keventäneet eniten suurituloisimpien verotusta. Keväällä 2018 julkaistujen tilastojen valossa varallisuuserot ovat suuremmat kuin moneen vuosikymmeneen. Tämän vuoksi on perusteltua siirtää verotuksen painopistettä nykyistä enemmän varallisuuteen, pääomiin ja ympäristöhaittoihin myös suurimpien ansiotulojen verotusta on vara kiristää.

Vasemmiston veromallissa useimpien suomalaisten ansiotuloverotus kevenisi. Ennen kaikkea pienituloisimpien. Progressiivisuuden tulee olla verojärjestelmän lähtökohta myös ympäristöhaittojen verotuksessa, eli kukin maksaa veroa maksukykynsä mukaan. Progressiivinen verotus ja omaisuuden verottaminen on oikeudenmukaisin keino rahoittaa yhteiset julkiset palvelut. Tulo- ja varallisuuseroja tasaamalla voidaan mainiosti rahoittaa kansalaisten hyvinvoinnille välttämättömät palvelut ja sosiaaliturva.

Esimerkkejä rahoituksen keinoista yhteensä 653,5 miljoonan euron vaalilupauksiini löydät täältä Tästä rahat!

Siellä on listattu puolueemme eduskuntavaaliohjelman rahoituksen keinoja noin 2,5 miljardian euron edestä. Luku on suuntaa-antava.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close